Pašnovērtēšanas rīks

Darba lapa 3 :
Mijiedarbība

Katram cilvēkam, kas veic pašnovērtējumu, ir jānodrošina arī pašnovērtējums, nosakot, kāds līmenis viņam ir piemērots konkrētā kompetencē – pamata, vidējā vai augstākā un lielākā līmenī, kā arī ir viena kolonna, lai varētu atzīmēt iespējamos komentārus par attīstību, kas nepieciešama konkrētajā jomā.

Vārds
E-pasts
1 – Es zinu par plašsaziņas līdzekļu pamatiem (definīcijām, pamatjēdzieniem un terminoloģijām)
2 – Zinu par aktīvās klausīšanās komunikācijas paņēmieniem
3 – Es zinu par saziņas neverbālo daļu (piemēram, sejas izteiksmēm, runas rakstiem, žestiem, ķermeņa valodu, pozu, izskatu, dzīvotni, elpošanu un ķermeņa reakcijām)
4 – Es zinu par modeļiem, sastāvdaļām, rakstiem un saziņas veidiem
5 – Es zinu par kampaņu
6 - Es zinu par žurnālistikas pamatiem
7 – Es zinu par alternatīvajiem datu nesējiem
8 – Es zinu par datora pamatprasmēm un globālo tīmekli
9 – Es saprotu datora drošību un konfidencialitāti
10 – Es zinu par tādiem digitālajiem formātiem kā filmas, digitālā attēla rediģēšana, animācija, sociālie mediji, spēļu veidošana
11 – Es zinu par teksta formām un teksta struktūrām
12 – Es zinu par ES projektu terminoloģiju
13 – Es zinu par šķēršļiem efektīvai saziņai
14 – Es zinu par tādiem digitālajiem formātiem kā filmas, digitālā attēla rediģēšana, animācija, sociālie mediji, spēļu veidošana
15 – Zinu par apgūtajām pieejām un metodēm plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes programmās
16 – Es saprotu plašsaziņas līdzekļu nozīmi un nozīmi jauniešu un darba ņēmēju dzīvē
17 – Es zinu attīstībai piemērotas metodes, kuru pamatā ir izpratne par jaunatnes dinamiku un apakškultūru (piemēram, jauniešu kultūras aktivitātes, jaunatnes darba popularizēšana, kopienas darbs, dzimumu specifisks darbs, piedzīvojumu izglītība, grupu darbs utt.)