Nástroj na sebahodnotenie

4 pracovná stránka
  1. information
  2. Informácie
  3. Interakcia
  4. Sieťovanie

Každá osoba, ktorá sa podrobuje sebahodnoteniu, musí uviesť aj sebahodnotenie, a to tak, že dospeje k záveru, aká je jej úroveň v konkrétnej kompetencii - základná, stredná alebo vysoká a viac, a tiež je tu jeden stĺpec, v ktorom môže jednotlivec vyznačiť prípadné poznámky o potrebnom rozvoji v konkrétnej oblasti.

Názov
Email