Nástroj na sebahodnotenie

Pracovná stránka 4:
Sieťovanie

Každá osoba, ktorá sa podrobuje sebahodnoteniu, musí uviesť aj sebahodnotenie, a to tak, že dospeje k záveru, aká je jej úroveň v konkrétnej kompetencii - základná, stredná alebo vysoká a viac, a tiež je tu jeden stĺpec, v ktorom môže jednotlivec vyznačiť prípadné poznámky o potrebnom rozvoji v konkrétnej oblasti.

Názov
Email
1 – Poznám informačné siete, ktoré sa zaoberajú mobilitou a vytvárajú kontakty
2 – Poznám súvislosti vzdelávania, odbornej prípravy a práce: verejné a súkromné subjekty, politiky a ciele
3 – Poznám sociálny kontext: miestne orgány, sociálne služby, mimovládne organizácie, miestne organizácie