Darba lapa 3 : Mijiedarbība

Darba lapa 3 : Mijiedarbība

Katram cilvēkam, kas veic pašnovērtējumu, ir jānodrošina arī pašnovērtējums, nosakot, kāds līmenis viņam ir piemērots konkrētā kompetencē – pamata, vidējā vai augstākā un lielākā līmenī, kā arī ir viena kolonna, lai varētu atzīmēt iespējamos komentārus par attīstību, kas nepieciešama konkrētajā jomā.

Vārds
E-pasts
1 – Es zinu par plašsaziņas līdzekļu pamatiem (definīcijām, pamatjēdzieniem un terminoloģijām)
2 – Zinu par aktīvās klausīšanās komunikācijas paņēmieniem
3 – Es zinu par saziņas neverbālo daļu (piemēram, sejas izteiksmēm, runas rakstiem, žestiem, ķermeņa valodu, pozu, izskatu, dzīvotni, elpošanu un ķermeņa reakcijām)
4 – Es zinu par modeļiem, sastāvdaļām, rakstiem un saziņas veidiem
5 – Es zinu par kampaņu
6 - Es zinu par žurnālistikas pamatiem
7 – Es zinu par alternatīvajiem datu nesējiem
8 – Es zinu par datora pamatprasmēm un globālo tīmekli
9 – Es saprotu datora drošību un konfidencialitāti
10 – Es zinu par tādiem digitālajiem formātiem kā filmas, digitālā attēla rediģēšana, animācija, sociālie mediji, spēļu veidošana
11 – Es zinu par teksta formām un teksta struktūrām
12 – Es zinu par ES projektu terminoloģiju
13 – Es zinu par šķēršļiem efektīvai saziņai
14 – Es zinu par tādiem digitālajiem formātiem kā filmas, digitālā attēla rediģēšana, animācija, sociālie mediji, spēļu veidošana
15 – Zinu par apgūtajām pieejām un metodēm plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes programmās
16 – Es saprotu plašsaziņas līdzekļu nozīmi un nozīmi jauniešu un darba ņēmēju dzīvē
17 – Es zinu attīstībai piemērotas metodes, kuru pamatā ir izpratne par jaunatnes dinamiku un apakškultūru (piemēram, jauniešu kultūras aktivitātes, jaunatnes darba popularizēšana, kopienas darbs, dzimumu specifisks darbs, piedzīvojumu izglītība, grupu darbs utt.)
No Comments

Post A Comment