Pracovná stránka 2: Poradenstvo

Pracovná stránka 2: Poradenstvo

Každá osoba, ktorá sa podrobuje sebahodnoteniu, musí uviesť aj sebahodnotenie, a to tak, že dospeje k záveru, aká je jej úroveň v konkrétnej kompetencii - základná, stredná alebo vysoká a viac, a tiež je tu jeden stĺpec, v ktorom môže jednotlivec vyznačiť prípadné poznámky o potrebnom rozvoji v konkrétnej oblasti.

Názov
Email
1 - Poznám poradenské techniky používané v rôznych prostrediach a s rôznymi skupinami a jednotlivcami, najmä pokiaľ ide o metódy supervízie a mediácie v poradenskom procese
2 - Poznám metodológiu vlastného uplatnenia (životopis, motivačný a sprievodný list)
3 - Poznám metódy a postupy hodnotenia s cieľom zhodnotiť predchádzajúce skúsenosti, vzdelávacie potreby, požiadavky, motiváciu a želania učiacich sa
4 - Poznám neverbálnu časť komunikácie (napr. mimiku, spôsob reči, gestá, reč tela, proxemiku, postoj, vzhľad, habitus, dýchanie a reakcie tela)
5 - Viem o komunikačných technikách "aktívneho počúvania
No Comments

Post A Comment