Pracovná stránka 3: Interakcia

Pracovná stránka 3: Interakcia

Každá osoba, ktorá sa podrobuje sebahodnoteniu, musí uviesť aj sebahodnotenie, a to tak, že dospeje k záveru, aká je jej úroveň v konkrétnej kompetencii - základná, stredná alebo vysoká a viac, a tiež je tu jeden stĺpec, v ktorom môže jednotlivec vyznačiť prípadné poznámky o potrebnom rozvoji v konkrétnej oblasti.

Názov
Email
1 – Poznám základy médií (definície, kľúčové pojmy a terminológiu)
2 - Viem o komunikačných technikách aktívneho počúvania
3 - Viem o neverbálnej časti komunikácie (napr. mimika, spôsob reči, gestá, reč tela, proxemika, postoj, vzhľad, habitus, dýchanie a reakcie tela)
4 - Poznám modely, komponenty, vzory a typy komunikácie
5 - Viem o ako viesť kampaň
6 - Mám základy žurnalistiky
7 - Viem o alternatívnych médiách
8 - Mám základy informatiky a počítačových sietí
9 - Rozumiem počítačovej bezpečnosti a ochrane osobných údajov
10 - Viem o digitálnom životnom štýle, ako je film, digitálna úprava obrázkov, animácia, sociálne médiá, tvorba hier
11 - Poznám formy a štruktúry textu
12 - Poznám terminológiu projektov EÚ
13 - Poznám prekážky efektívnej komunikácie
14 - Viem o digitálnom životnom štýle, videoprodukcii, viem digitálne upravovať obrázky, animácie, sociálne médiá, tvoriť hry
15 - Viem o vzdelávacích prístupoch a metódach v programoch mediálnej gramotnosti
16 - Rozumiem dôležitosti a významu médií v živote mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.
17 - Poznám metódy vhodné na rozvoj založené na pochopení dynamiky mládeže a subkultúry (napr. kultúrne aktivity pre mládež, práca s mládežou, práca s komunitou, práca s rodovo špecifickými skupinami, zážitkové vzdelávanie, skupinová práca atď.)
No Comments

Post A Comment