Pašnovērtēšanas rīks

Darba lapa 4 :
Tīklošana

Katram cilvēkam, kas veic pašnovērtējumu, ir jānodrošina arī pašnovērtējums, nosakot, kāds līmenis viņam ir piemērots konkrētā kompetencē – pamata, vidējā vai augstākā un lielākā līmenī, kā arī ir viena kolonna, lai varētu atzīmēt iespējamos komentārus par attīstību, kas nepieciešama konkrētajā jomā.

Vārds
E-pasts
1 – Es zinu informācijas tīklus, kas nodarbojas ar mobilitāti un kontaktu veidošanu
2 – Es zinu izglītības, apmācības un darba kontekstu: publiskās un privātās tēmas, politikas jomas un mērķi
3 – Es zinu sociālo kontekstu: vietējās pašvaldības, sociālie dienesti, NVO, vietējās organizācijas