Darba lapa 2 : Norādījumi

Darba lapa 2 : Norādījumi

Katram cilvēkam, kas veic pašnovērtējumu, ir jānodrošina arī pašnovērtējums, nosakot, kāds līmenis viņam ir piemērots konkrētā kompetencē – pamata, vidējā vai augstākā un lielākā līmenī, kā arī ir viena kolonna, lai varētu atzīmēt iespējamos komentārus par attīstību, kas nepieciešama konkrētajā jomā.

Vārds
E-pasts
1 – Es zinu par konsultāciju metodēm, ko izmanto dažādos apstākļos un ar dažādām grupām un indivīdiem, jo īpaši attiecībā uz uzraudzības un starpniecības metodēm konsultāciju procesā
2 – Es zinu lietošanas metodes (curriculum vitae, motivācijas un pavadvēstules)
3 – Es zinu novērtēšanas metodes un procedūras, lai novērtētu iepriekšējo pieredzi, mācību vajadzības, prasības, motivāciju un izglītojamo vēlmes
4 – Es zinu par saziņas neverbālo daļu (piemēram, sejas izteiksmēm, runas rakstiem, žestiem, ķermeņa valodu, pozu, izskatu, dzīvotni, elpošanu un ķermeņa reakcijām)
5 – Es zinu par aktīvas klausīšanās saziņas paņēmieniem
No Comments

Post A Comment