ASEM

Eiropas mobilitātes padomdevēju (EMP) kompetences vērtēšana un atrašanās vietu kartēšana

ASEM — Eiropas mobilitātes padomnieka (EMP) piesaiste un novērtēšana ir Eiropas Savienības programmas Erasmus+ līdzfinansēts projekts — KA2 sadarbība jauninājumu un labas prakses apmaiņas jomā.

ASEM mērķis ir uzlabot pašreizējo situāciju un Eiropas līmenī izveidot uz sadarbību balstītu novērtējuma rīku, lai novērtētu EMP kompetenci. Tā ļauj veikt zināšanu pārbaudi pašnovērtējuma režīmā, saglabāt rezultātus un nodrošināt, ka tos pārbauda un komentē līdzdalībnieki un/vai vērtētāji. Uzlabošanas plānu ir ierosināts aizpildīt tiešsaistē.

Pašnovērtējuma rīks ir atbalsta instruments potenciālajiem Eiropas mobilitātes padomdevējiem, šī amata kandidātiem, informējot par to, kādas kompetences ir nepieciešamas un ko var izmantot kā potenciālo karjeras attīstības ceļvedi, lai noskaidrotu iespējamos apstākļus zināšanu, prasmju un attieksmes attīstībai.

Pašnovērtēšanas rīks sastāv no četrām darba lapām, no kurām katra atbilst vienai EMA kompetenču jomai.

Informēšana / zināšanas, kā informēt.

Informēšana / zināšanas, kā informēt.

sniedz norādījumus/zina, kā sniegt norādījumus.

sniedz norādījumus/zina, kā sniegt norādījumus.

saikne un saskarsme ar sabiedrību/zināšanas par to, kā veidot saikni ar sabiedrību un sadarboties ar to (klātienē, tiešsaistē un ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību).

saikne un saskarsme ar sabiedrību/zināšanas par to, kā veidot saikni ar sabiedrību un sadarboties ar to (klātienē, tiešsaistē un ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību).

komunikācija, saistība ar citiem un tīklošana.

komunikācija, saistība ar citiem un tīklošana.

Lai kļūtu par Eiropas mobilitātes padomnieku, jūs cieši sadarbosieties ar organizāciju, kuru jūs pārstāvat.

 

Paužot interesi par šo jomu un ļaujot sev veikt pašnovērtējumu, jūs gatavojaties kļūt par daļu no jauna, aizraujoša un ļoti noderīga tīkla, lai veidotu nostāju to brīvību izmantošanā, kuras mums kā eiropiešiem tiek nodrošinātas.

 

Kļūstot par Eiropas mobilitātes padomnieku — Eiropas mobilitātes ekspertu, brīvprātīgo vai darba ņēmēju ekspertu, sniedzot informāciju par starpvalstu mobilitātes iespējām studiju, darba un brīvprātīgā darba jomā, jūs pavērsiet iespējas sev un citiem.

ASEM komanda novēl jums līksmu, rezultatīvu un vissvarīgāk attīstīt ceļojumu

Sazināties ar ASEM komandu