ASEM

mapovanie a hodnotenie európskeho poradcu pre mobilitu (EMA)

ASEM - Mapovanie a hodnotenie Európskeho Poradcu pre Mobilitu (EMA), je projekt spoluzaložený Programom Európskej únie Erasmus+ - spolupráca KA2 pre inovácie a výmenu osvedčených postupov

Cieľom projektu ASEM je zlepšiť súčasnú situáciu a vyvinúť na európskej úrovni webový hodnotiaci nástroj na posúdenie kompetencií EMA. Umožňuje vykonať kontrolu odbornosti v režime samohodnotenia, uložiť výsledky a nechať ich preskúmať a komentovať kolegami a/alebo hodnotiteľmi. Navrhuje sa, aby sa plán na zlepšenie vyplnil online

Nástroj sebahodnotenia je podporným nástrojom pre potenciálnych Európskych Poradcov pre Mobilitu, kandidátov na túto pozíciu, informuje o tom, aké kompetencie sú potrebné, a môže sa použiť ako potenciálny sprievodca kariérnym rozvojom, aby sa zistili možné ``biele miesta`` v znalostiach, zručnostiach a postojoch, ktoré je potrebné rozvíjať.

Nástroj na sebahodnotenie pozostáva zo štyroch pracovných strán, z ktorých každá reaguje na jednu oblasť kompetencií EMA.

informovanie/vedieť informovať.

informovanie/vedieť informovať.

poskytovanie poradenstva/vedieť, ako poskytovať poradenstvo.

poskytovanie poradenstva/vedieť, ako poskytovať poradenstvo.

vzťahy a interakcia s verejnosťou/vedieť, ako nadviazať vzťahy a komunikovať s verejnosťou (osobne, online a prostredníctvom sociálnych médií).

vzťahy a interakcia s verejnosťou/vedieť, ako nadviazať vzťahy a komunikovať s verejnosťou (osobne, online a prostredníctvom sociálnych médií).

komunikácia, nadväzovať vzťahy s ostatnými a sieťovanie.

komunikácia, nadväzovať vzťahy s ostatnými a sieťovanie.

Stať sa Európskym Poradcom pre Mobilitu je cesta, ktorú budete absolvovať v úzkej spolupráci s organizáciou, ktorú zastupujete.

 

Vyjadrením záujmu o túto oblasť a umožnením sebahodnotenia sa pripravujete na to, že sa stanete súčasťou novej, vzrušujúcej a veľmi užitočnej siete, ktorá sa bude podieľať na využívaní slobôd, ktoré sú nám ako Európanom poskytnuté.

 

Tým, že sa stanete Európskym Poradcom pre Mobilitu – expertom na európsku mobilitu, dobrovoľníkom alebo pracovníkom, ktorý je odborníkom na poskytovanie informácií o možnostiach nadnárodnej mobility v oblasti štúdia, práce a dobrovoľníctva, otvárate možnosti pre seba aj pre ostatných.

Tím ASEM vám praje radostnú, plodnú a hlavne rozvíjajúcu sa cestu

Spojte sa s ASEM-om